Wasa Kredit

Om Wasa Kredit

Wasa Kredit är ett lite mer personligt finansbolag. Vi tycker om att jobba nära våra kunder och samarbetspartners. Och vi är genuint intresserade av att skapa trygghet och hitta möjligheter för varje kund och i varje affär vi är delaktiga i. Därför är en av våra största drivkrafter att balansera snabba och enkla lösningar med djup branschkunskap och långsiktighet.

Vi försöker hela tiden se möjligheterna i ny teknik och nya lösningar och hur det kan främja våra affärsmål och skapa kundnytta. Vi tror på att inspiration och utveckling drivs av nyfikenhet och att våga testa. Och det gör vi som bäst tillsammans med användaren. Några av våra mest innovativa lösningar har vi tagit fram tillsammans med våra samarbetspartners.

"Tillsammans skapar vi trygghet och möjligheter"

Bank- och finansbranschen verkar på en starkt reglerad marknad. För oss är det en självklarhet att se lagar och förordningar som en del i att utveckla en trygg affär och kundupplevelse. Våra kunder måste känna förtroende för oss. Trygghet är därför en del av vår affärsidé.